Alle | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Der er 6 ord i der begynder med E.
Effektiv rente
Et låns effektive rente er udtryk for omkostningerne ved lånet. I effektive rente indgår ikke alene lånets rente, men også evt. kurstab, administrationsbidrag og alle andre former for omkostninger.

EIB
European Investment Bank - Den Europæiske Investeringsbank, der blev oprettet i 1958, yder lån og garantier til finansiering af projekter, der kan bidrage til en jævn og afbalanceret udvikling i EU.

EMTN-program
Forkortelse for Euro Medium Term Note Programme - en juridisk og forretningsmæssig ramme, hvorunder der kan udstedes værdipapirer (30 dage - 30 år). Under programmet kan der normalt udstedes i mange forskellige valutaer og med vidt forskellig struktur. Fordelen er primært et mindre dokumentationsarbejde (og lavere omkostninger), samt en høj grad af fleksibilitet.

EMTN-udstedelse
Udstedelse/konkret handel under et EMTN-program.

Euro bond
Obligationer, der udstedes uden for det land, hvis valuta anvendes ved emissionen, og som sælges i flere lande og ikke kun på et enkelt nationalt marked. Det kan f.eks. være en dollarobligation, der er udstedt gennem en tysk bank af en engelsk virksomhed, og som søges solgt både i Europa og Japan.

Euroclear
Forkortelse for Euroclear Operations Centre. Afviklingshus for omsætning af værdipapirer. Hjemsted i Bruxelles.