Uændrede priser på udlån efter justering af KommuneKredits kreditrating

Ratingbureauet Standard & Poor’s (S&P) nedgraderede den 26. juli 2018 KommuneKredits langsigtede kreditrating fra det højeste niveau AAA til det næsthøjeste niveau AA+.

 

Justeringen fra S&P skyldes alene en ændring i S&P’s ratingmodel, mens der ikke er sket en ændring i KommuneKredits virksomhed. KommuneKredit har ikke tabt én krone på udlån i virksomhedens 120-årige historie.

 

Det andet ratingbureau, Moody’s Investor Service, bekræftede den 26. september 2018 KommuneKredits langsigtede rating på det højeste niveau Aaa.

KommuneKredits finansieringsomkostninger har været uændrede efter nedgraderingen fra S&P, og derfor er priserne på KommuneKredits udlån og finansiel leasing til danske kommuner og regioner også uændrede efter nedgraderingen.

 

KommuneKredit vil løbende vurdere, om det er i vores medlemmers interesse at tilpasse vores kapital og likviditet, således at vi genetablerer AAA kreditratingen hos S&P.

Vil du vide mere?

Kontakt venligst administrerende direktør Jens Lundager på dir@kommunekredit.dk