Nye regler for kørsel i varebiler

 

Hvad ændres? 

 

Fra 1. juli 2019 træder der nye regler i kraft for firmakørsel i varebiler. 

 

Varebiler mellem 2.001 kg og 3.500 kg vil fra denne dato være omfattet af Lov om ændring af lov om godskørsel. 

 

Der vil være flere scenarier for registrering af kørsel med varebil: 

 

Firmakørsel  

 

Varebilen transporterer kun gods, der tilhører den kommune/region, der er registreret som bruger. 

 

Vognmandskørsel
 

Varebilen benyttes til godskørsel mod betaling, og godset tilhører ikke eller er ikke knyttet til den registrerede bruger. Vær opmærksom på, at du først skal ansøge om en varebilstilladelse på www.virk.dk,  og at der er uddannelseskrav til chaufføren. 

Det er bruger, som skal foretage registreringen i det digitale motorregister – også når bilen er leaset. 

 

Log på https://motorregister.skat.dk  med din virksomheds NemID  

  • Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer. 
  • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel” eller ”Vognmandskørsel”. 
  • Godkend registreringen. 

 

Opdatering pr. 10. april 2019

 

Lovændringerne betyder, at kopi af Registreringsattesten – Del 1 skal medbringes under kørslen.  

 

Når bruger har foretage registreringen i det digitale motorregister, bestilles ny registreringsattest ved at maile oplysning om nummerplade samt leasingaftalens A-nr. til bil@kommuneleasing.dk

 

Når vi har modtaget den nye registreringsattest, vil Del 1 kunne downloades via ”Se egne leasingdata” på www.kommunekredit.dk

 

SKAT opkræver et gebyr på 100 kr. for bestilling af en ny registreringsattest. Det viderefakturerer vi på førstkommende opkrævning af leasingydelse. 

Læs mere om reglerne på varebilskrav.dk 

KommuneLeasings Bilteam

Vil du høre mere om mulighederne, så kontakt os på 3315 4464 eller via email til bil@kommuneleasing.dk
null

Jakob Baden

Rådgivning og salg
null

Lars Brogaard

Rådgivning og salg
null

Thomas Glistrup

Rådgivning og salg
null

Bent Lütken

Rådgivning og salg