Fotos: Nr. Hostrup Hus

I landsbyen Nørre Hostrup i Sønderjylland finder du hverken en børnehave eller en skole, da de har svært ved at overleve i den lille by med færre end 200 husstande. Til gengæld finder du et helt unikt fællesskab, som med stålsat vilje og frivilligt arbejde i 2018 fik opført et multihus til gavn for landsbyens rige foreningsliv.

Fra idé til spadestik
Nr. Hostrup Ungdomsforening (NHU) er primært drevet af de mange aktive gymnaster og har efter aftale med det lokale legeland ’Jump A Lot’ gjort brug af de nærtliggende halfaciliteter i over 30 år. I 2014 formåede de dog ikke at få denne aftale forlænget, og den udløb i marts 2016. Derfor opstod en efterspørgsel på et lokalt samlingspunkt med plads til forenings- og fællesaktiviteter, som det eksisterende forsamlingshus ikke kunne tilbyde.

 

I lyset af dette blev idéen til et nyt multihus, som en tilbygning til Nr. Hostrup Forsamlingshus, undfanget. Idéen var god, men kassen var tom, og hvordan skulle man skrabe knap 5 mio. kroner sammen til et multihus?

 

Den enorme opbakning til multihallen i lokalsamfundet blev udslagsgivende for løsningen af pengeproblemet. Først gav i alt 190 husstande forhåndstilsagn om at støtte projektet gennem anparter, og siden trådte private långivere til med yderligere kapital til projektet. Etableringen af multihallen kom afgørende på vej da Aabenraa Kommune afsatte et kontant tilskud til udvidelsen. Finansieringen kom dog først endeligt i hus i januar 2018, hvor en garanti for byggeriet blev stillet af Aabenraa Kommune for det resterende beløb på 1 mio. kr., som dermed kunne finansieres af KommuneKredit. Udsigten til det første spadestik blev dermed en realitet.

Når et selskab modtager en kommunegaranti, betyder det, at kommunen hæfter som interessent for et givent projekt. Herved kan et projekt få adgang til finansiering i KommuneKredit. KommuneKredit finansierer infrastrukturprojekter med offentlige formål, og finansieringen kan alene stilles til rådighed for kommuner, regioner eller enheder med en såkaldt kommunal garanti.

Frivillige stod for arbejdskraften
Uden de lokale borgeres indbetalinger var finansieringen ikke kommet i hus, og uden deres frivillige arbejdskraft var væggene til multihuset heller ikke blevet rejst. Arbejdet på byggeriet blev nemlig udført kvit og frit af de lokale, hvilket betød en besparelse i byggebudgettet på halvanden million kroner.

Nomineret til Danskernes Idrætspris 2018
Foruden kåringen som årets by i Aabenraa Kommune, blev Nr. Hostrup også nomineret til Danskernes Idrætspris i 2018 på baggrund af lokalsamfundets frivillige indsats. Danskernes Idrætspris uddeles til ”det projekt, aktivitet eller initiativ, der på inspirerende vis er med til at styrke, udvikle eller nytænke foreningsidrætten i Danmark”. Det er et kæmpe skulderklap til det stærke sammenhold og samarbejde i foreningslivet omkring Nr. Hostrup.

KommuneKredit understøtter et Danmark i balance
KommuneKredit bygger på den gode danske model om, at når vi går sammen i en forening og hæfter solidarisk, så er fællesskabet stærkere. Med andre ord stræber vi efter at skabe økonomisk råderum for de danske lokalsamfund ved at tilbyde finansiering til de lavest mulige omkostninger, og derved bidrage til øget velfærd og vækst i hele Danmark.

 

KommuneKredit finansierer projekter med offentlige formål. Det er ofte projekter med et socialt eller grønt sigte; eksempelvis ældreboliger, lokale sportshaller, skoler, klima- og kystsikring, offentlig transport, energieffektivisering af offentlige bygninger og grønne investeringer i forsyningssektoren. Så længe de reguleringsmæssige rammevilkår er overholdt, stiller KommuneKredit fordelagtige finansieringsmuligheder til rådighed for sine kunder på lige vilkår, uanset postnummer.

Læs mere om vores lån til selskaber og foreninger med kommunal garanti på: https://www.kommunekredit.dk/laan/laan-til-selskaber/