Senior kunderådgiver Tabita Falk Thorsen

Om Tabita

Interessen for finansverdenen har Tabita fået med sig hjemmefra. Bankdame lød som et job med en sikker fremtid, syntes Tabitas far, der selv var fisker. Så der blev snakket aktier og obligationer omkring middagsbordet i hjemmet i Tejn på Bornholm.

 

Det førte til en uddannelse som bankelev i Danske Bank efterfulgt af en HD i Finansiering fra CBS. Herefter gik turen til stillinger i Nationalbanken og Danmarks Skibskredit og i sommeren 2015 til en stilling i kundeafdelingen hos KommuneKredit.

Det var kemien med kollegerne, der gjorde udslaget, da Tabita Falk Thorsen for snart seks år siden blev spurgt, om hun ville skifte Danmarks Skibskredit ud med KommuneKredit. I sin nye stilling som senior kunderådgiver fik den storsmilende bornholmer ansvaret for forsyningskunderne og de fælleskommunale interessentskaber.
Hvordan har arbejdet udviklet sig?

Siden jeg startede i KommuneKredit har den grønne dagsorden jo taget både den offentlige sektor og finansbranchen med storm. Noget af det, der har været allermest spændende, har været at se, hvor hurtigt det er gået, og hvor gennemgribende vores egen branche har taget den til sig. Det har bl.a. betydet, at vi har nogle meget tætte dialoger med kunderne omkring låneformålene for deres investering. Dels for at sikre at vi i KommuneKredit bedst muligt understøtter vores kunder – også i deres bæredygtige aktiviteter – dels for at sikre at både de og vi lever op til de relevante nationale og internationale lovkrav.

Investeringer der gør en forskel

Jeg er medlem af KommuneKredits Grønne Komité, hvor jeg præsenterer de potentielle projekter/lån. Når jeg er i dialog med kunderne om deres låneformål, er det derfor ofte nemt for mig at se, hvor der kunne ligge noget grøn værdi. Og er det en investering, der evt. gør en miljømæssig forskel, så kontakter jeg kunden og spørger ind til, om de har regnet på eks. besparelser som CO2-reduktion. Tit har de jo allerede lavet et projektforslag, inden de kontakter os. Så får de et skema, de skal udfylde, som vi derefter vurderer i den Grønne Komité. Når vi godkender et lån som grønt, kan det bruges som basis for at udstede grønne obligationer.

 

Hvad er fremtiden for grønne lån?

Grønne udlån er ’the new normal’. Det er en udvikling, der bare tager mere fart i takt med kundernes ønske om at bidrage til de ambitiøse klimamål i kombination med investorernes stigende interesse for den bæredygtige agenda og de krav, udviklingen medfører inden for f.eks. rapportering af ESG-data*. Det er også derfor, at det er så vigtigt, at vi modtager data over den estimerede effekt fra de investeringer, vores kunder ønsker at finansiere, så vi kan efterleve standarderne på området og imødekomme den stigende interesse for grønne investeringer. Det er nemlig med til at sikre, at vi kan skaffe den bedst mulige finansiering til vores kunder og derved understøtte deres grønne omstilling bedst muligt. Samtidig vil vi gerne understøtte så stor en andel af omstillingen, som vi må, så lige nu arbejder vi på at udvide de grønne lånemuligheder, så meget vi kan inden for retningslinjerne.

Tabita Falk Thorsen, Carl Hellmers og Hans-Martin Friis-Møller på inspektion
Hvad laver du, når du ikke er på arbejde?

Her under nedlukningen er jeg begyndt at gå nogle lange ture rundt om Bagsværd Sø, der ligger tæt ved hvor jeg bor, og så nyder jeg at have fået lidt mere tid til familien. Apropos mit arbejde med det grønne, så har det jo været interessant at se, hvordan det at arbejde hjemme bl.a. har reduceret CO2-udledningen. Jeg håber, at det er noget, vi som samfund tager med os ind i en ny hverdag. Når det så er sagt, så savner jeg mine søde kolleger på Kultorvet – dem glæder jeg mig altså til at se igen.

Tabita Falk Thorsen
* ESG står for ’Environmental, Social og Governance’ og dækker over væsentlig information om en virksomhed inden for miljø og klima, virksomhedens sociale/samfundsmæssige påvirkning og den generelle styring af virksomheden (governance).