Overvejer I at optage lån til en havneinvestering hos KommuneKredit, er der nogle forhold, I skal være opmærksomme på tidligt i processen.

 

EU anser aktiviteter i erhvervshavne som økonomisk aktivitet, og da de danske erhvervshavne samtidig konkurrerer med andre nærtliggende havne, skal de formelle betingelser for EU’s regler om statsstøtte til erhvervshavne være opfyldt.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på tilskyndelsesvirkning, og hvorvidt låneformålet falder ind under én af de tre kategorier i EU’s gruppefritagelsesforordning.

 

Tilskyndelsesvirkning

Lån til havne skal have tilskyndelsesvirkning, hvis KommuneKredit skal stå for finansieringen. Det betyder, at den favorable rente, der kan opnås hos KommuneKredit (og defineres som ”støtte” af EU), skal have afgørende betydning for projektets omfang, og for at det gennemføres.

 

Tilskyndelsesvirkningen skal desuden dokumenteres. Det betyder, at låntager skal have sendt en låneanmodning til KommuneKredit, inden der indgås en bindende kontrakt med fx entreprenøren.

 

Gruppefritagelsesforordningen

I KommuneKredit skal vi også sikre os, at betingelserne for at optage lånet under EU-Kommissionens gruppefritagelsesforordning vedr. støtte til havneinfrastruktur er opfyldt. Fritagelsen giver mulighed for lån til havneinfrastruktur, adgangsinfrastruktur og oprensning.

 

Alt i alt kan sagsbehandlingen af anmodninger om lån til havne tage lidt ekstra tid, så kontakt os altid hurtigst muligt.

 

Har I behov for mere information om rammerne for KommuneKredits lån til havne og grundlaget for vores behandling af konkrete lån, er I velkomne til at kontakte kundechef Susanne Brandenborg Boeck (sbb@kommunekredit.dk; tlf. 33697642) eller chefjurist Helene Vinten (hvi@kommunekredit.dk; tlf. 33697690).

Gruppefritagelsesforordningens tre kategorier

 

Havneinfrastruktur” er defineret som ”infrastruktur og faciliteter til levering af transportrelaterede havnetjenester, f.eks. kajpladser til fortøjning af skibe, kajmure, moler og flydende pontonramper i tidevandsområder, indre bassiner, opfyldnings- og indvindingsarealer, infrastruktur til alternative brændstoffer og infrastruktur til håndtering af drifts- og lastaffald fra skibe”.

 

Adgangsinfrastruktur” er defineret som ”enhver type infrastruktur, der er nødvendig for at sikre adgangen fra land, hav eller flod for brugere af en havn, eller i en havn såsom veje, jernbanespor, sejlrender og sluser”.

 

Oprensning” er defineret som ”fjernelse af aflejringer fra bunden af vandvejen til en havn eller i en havn”.