Interview: Direktør Henrik Andersen fortæller om KommuneKredits arbejde med ESG

Du bliver somme tider kaldt den ”grønne direktør” internt i KommuneKredit. Hvad betyder det i praksis?

I hverdagen betyder det f.eks., at jeg holder oplæg om KommuneKredits grønne finansiering og vores arbejde med miljømæssig, social og ledelsesmæssig ansvarlighed. I daglig tale ESG. Jeg er formand for vores eksterne Grønne Obligationskomité, som godkender grønne lån, og så er jeg medlem af KommuneKredits interne ESG-komité, som arbejder for at integrere ESG i hele vores forretning.

 

Hvorfor er ESG vigtigt for KommuneKredit?

Det er vigtigt, fordi vi har et ansvar som særlig finansiel virksomhed for kommunerne, men også fordi det har en reel betydning for vores muligheder for at sikre billig finansiering fra internationale investorer, som i stigende grad tillægger ESG betydning.

 

Investorer er underlagt en del ny regulering fra blandt andet EU. Det betyder, at de skal redegøre for, hvordan bl.a. klimaforandringer, miljøforhold, arbejdstager- og menneskerettigheder, ledelsesaflønninger, korruption og meget andet påvirker afkastet af deres investeringer, og hvordan investeringerne omvendt også påvirker deres omgivelser.

 

Når investorer køber KommuneKredits obligationer, har de brug for oplysninger fra os om, hvilke aktiviteter de bidrager til at finansiere, og hvilken risiko for negativ påvirkning af omgivelserne det udsætter dem for. De skal også vide, at KommuneKredits meget sikre forretningsmodel med solidarisk hæftelse betyder, at ESG-forhold i omgivelserne ikke påvirker KommuneKredit og deres afkast negativt. F.eks. vil et lån til et projekt, vi har finansieret, stadig blive betalt tilbage, hvis det f.eks. bliver ramt af oversvømmelse, fordi medlemmerne hæfter solidarisk for hinanden.

 

Hvordan hænger de grønne lån sammen med den grønne finansiering?

Mange investorer vil gerne bidrage positivt til en mere bæredygtig fremtid og investere i nogle af de teknologier og projekter, der kan bidrage til det fremskridt. Eksempler på det er blandt andet investeringer i store fjernvarmeprojekter og håndtering af vand i danske kommuner. For at vi kan finansiere lånene med udstedelse af grønne obligationer, indhenter vi data på de forventede miljømæssige effekter af projekterne fra vores kunder, så vi kan betrygge investorerne i deres investeringer.

 

Vi oplever stor efterspørgsel efter vores grønne obligationer. I takt med at vi bliver attraktive for en bredere kreds af investorer, får vi samtidig bedre muligheder for at sælge vores obligationer til gode priser. Men vi har endnu til gode at se en signifikant og stabil prisforskel på de grønne og de sædvanlige obligationer.

 

Hvad fylder mest lige nu?

Hvis jeg skal pege på to ting, der fylder meget lige nu, er det at imødekomme investorernes efterspørgsel efter information om ESG-forhold og styrke KommuneKredits kompetenceniveau på området.

 

For at tage det sidste først, så skal alle ledere og relevante medarbejdere efteruddannes i ESG. Vi har f.eks. planlagt et ESG-strategiseminar for bestyrelsen, ESG skal indarbejdes i vores almindelige processer, og så søsætter vi et projekt, der skal løfte vores ESG-datakompetencer.

 

Hvad angår data til investorer, arbejder vi med at finde den rigtige balance for KommuneKredit. På den ene side skal vi bevare muligheden for at sælge vores obligationer til gode priser, så vores kunder kan få de billigste lån. På den anden side vil det kræve en del ressourcer at opfylde investorernes behov, og vi er ikke underlagt samme regulering som andre finansielle virksomheder. Vores tilgang er derfor pragmatisk: Vi udstiller de data, vi har, og så arbejder vi løbende på at udvide med flere datapunkter i det omfang, det giver mening for en finansiel virksomhed som vores.

null

Henrik Andersen

Direktør