KommuneKredit har stillet finansiering til rådighed for opførelse af tanke til opbevaring af biogødning i Solrød. Solrød Biogas A/S udvinder bæredygtig energi fra organisk materiale, og restproduktet anvendes som biogødning i landbruget. Biomassen afgasses og opbevares i tanke, indtil den kan spredes ud på marker. KommuneKredit finansierede også selve opførelsen af Solrød Biogas i 2014-15.

 

Ved den officielle indvielse i november 2015 kaldte Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt Solrød Biogas for et firdobbelt Columbus-æg. Anlægget fortrænger nemlig fossile brændstoffer, udnytter spildprodukter fra landbrug, industri og strand, skaber en bedre fordeling af næringsstoffer til landbrugsjorden og hjælper med at få ildelugtende tang væk fra stranden.

Gyllen kommer fra lokale landbrug, som modtager afgasset biogødning retur til anvendelse på deres marker med færre lugtgener til følge. Herudover modtager Solrød Biogas restprodukter fra pektinproduktionen hos CP Kelco samt eluat fra fødevareingrediensproduktionen hos Chr. Hansen. Endelig anvendes alger og tang, som indsamles fra Køge Bugt. Processen bidrager både til reduktion af lugtgener samt mindre udvaskning og ophobning af næringsstoffer fra landbrug og strand.

 

KommuneKredit har finansieret projektet med et grønt lån. Det betyder, at lånet danner grundlag for KommuneKredits grønne obligationsudstedelser. Projektet er dermed i overensstemmelse med KommuneKredits Green Bond Framework og godkendt af vores Grønne Komité. Du kan læse mere om KommuneKredits grønne finansiering her

Foto credit: Solrød Biogas A/S

FAKTA

Låntager: Solrød Biogas A/S

Projekt: Tanke til opbevaring af biogødning

Lånesum: 14.000.000 kr.

CO2-reduktion: Hele anlægget bidrager til en samlet årlig CO2-reduktion på 45.000 tons

Finansiering: KommuneKredit

Vil du vide mere ?

Vil du høre mere om KommuneKredits grønne lånefinansiering?

 

Så send os en mail på kunde@kommunekredit.dk