Et marked der trods uro har stillet priser og udvist stor interesse for vores udstedelser, og en traditionelt travl periode for den kommunale og regionale lånoptagelse. Sådan har KommuneKredit oplevet et corona-ramt finansmarked og en virkelighed, hvor vores kunder skulle serviceres på distancen.
Danmark og resten af verden har været vidne til, og er stadig vidner til, en global sundhedskrise, der har medført en global vækst- og gældskrise. Krisen er opstået pludseligt i forhold til tidligere økonomiske kriser, og den har bredt sig til hele verden på meget kort tid. Det har naturligvis også afspejlet sig i en stor usikkerhed på de finansielle markeder i ind- og udland. I takt med at Danmark og andre lande er i gang med at genåbne, er usikkerheden i finansverdenen igen på retræte. Her, på vej tilbage mod mere normale tilstande, kan det være interessant at se på udviklingen de seneste måneder med KommuneKredits øjne. Vi har en bred berøringsflade i samfundet med særligt den offentlige sektor gennem vores lånevirksomhed for kommuner og regioner, men også med den finansielle sektor.

 

I markedets analyse af de globale renter og den globale økonomi i februar blev udbruddet af corona-virus i Kina nævnt som en risiko for lavere vækst i Kina for 2020, men ikke som en nævneværdig risiko for resten af verden. Den analyse holdt dog ikke stik, da covid-krisen hurtigt bredte sig på globalt plan og ramte hele verdensøkonomien.

 

Da Statsministeren meldte ud, at Danmark lukkede ned, var KommuneKredit parat. Ledelsen besluttede hurtigt, at alle medarbejdere i KommuneKredit blev sendt hjem med en bærbar under armen. KommuneKredit blev flyttet fra Kultorvet og ud i det ganske land under mantraet, at vores kunder skulle have samme gode oplevelse som før krisen.

Markedsuro - men ikke tilfrysning

Fra starten af marts var der opstået lidt mere usikkerhed i markedet for renter og valuta grundet spredningen af virus fra Kina til Europa. Vi kan konstatere, at de priser vi kunne låne til i markedet tilbage i marts, stort set er identisk med de priser, vi ser i markedet i dag. Og det samme har gjort sig gældende, når vi placerer likviditet i markedet i DKK. Vi har ikke på noget tidspunkt været ude af stand til at handle med vores danske og internationale modparter.

Lånoptagelse af restbeløb fra forudgående kalenderår

Et andet væsentligt emne har været håndteringen af den traditionelle periode i marts og april, hvor kommuner og regioner kan lånoptage restbeløb fra det forudgående kalenderår. Det er normalt en travl periode i KommuneKredit, og i år var ingen undtagelse. Vi kunne konstatere, at alle de banker, vi normalt spørger om priser, uden problemer stillede op for os. Men der kunne i starten være en del forskel mellem købs- og salgspriser på de finansielle instrumenter, som KommuneKredit benytter sig af til at afdække risiko.  Og ofte fik bankerne lidt ekstra tid til at skaffe priser. Der var også en større bevægelighed i renterne i løbet af marts. Eksempelvis afdækkede vi lån med fast rente i DKK for kunderne med 25-års løbetid til -0,34% i starten af marts og til +0,34% senere på måneden.

 

Trods dette har vi altid kunnet få priser i markedet selv i den mest travle og urolige periode. Rentemarkedet er nu stabiliseret og væsentlig mindre bevægeligt end ved situationen midt i marts, og priserne på de finansielle instrumenter er ligeledes på vej til at blive normaliseret igen.

Hvordan har vi finansieret kundernes lån?

Der har fra starten af nedlukningen af samfundet været drøftelser med vores bankforbindelser i ind- og udland om vores muligheder for at udstede enten i DKK eller i udenlandsk valuta. Blandt andet lykkedes det at udstede DKK 250 mio. i en eksisterende 3-årig DKK-obligation via Københavns Fondsbørs (NASDAQ), SEK 200 mio. i 15 år til en ny svensk investor samt udstede EUR 175 mio. i vores EUR-obligation med udløb i 2030. Udstedelsesniveauerne fulgte udviklingen i markedet, og investorinteressen var intakt trods den større usikkerhed i markedet. Generelt steg udstedelsespræmien i markedet ovenpå det globale udbrud af COVID-19, hvor usikkerheden var i højsædet. Men efter kort tid begyndte de større udstedere igen at vise sig i markedet, hvilket fik investorerne til at vise interesse for nye investeringer. Desuden har centralbankernes opkøbsprogrammer af store mængder statsobligationer været medvirkende til, at investorinteressen også har været stigende for andre typer obligationer. I starten af juni udstedte vi USD 1 mia. i 3-års USD-løbetid til fast rente. Vi blev mødt af den største interesse fra investorer i ind- og udland nogensinde og fik strammet prisen til glæde for vores låntagere. Drøftelserne med vores bankforbindelser fortsætter i takt med behovet for ny finansiering og med markedets interesse i at se KommuneKredit som udsteder i kortere og længere løbetider.

 

En mindre del af KommuneKredits finansiering er via udstedelse af korte papirer i udenlandsk valuta – typisk USD. Vi kunne konstatere, at investorerne stadig havde en stor appetit på KommuneKredit som udsteder af USD-papirer med op til 1 måneds løbetid, så denne form for finansiering er forløbet stort set uændret. Rentesatserne har været mere bevægelige end under normale forhold, men interessen har været intakt.

Sikker og stabil!

Alt i alt har nedlukningen endnu engang givet os vished for, at KommuneKredit også kan fungere sikkert og stabilt i krisetider. Som i tiden under finanskrisen har vi været i stand til at skaffe finansiering til vores kunder uden problemer. Alle vores funktioner har kørt normalt – bare på distancen!