Kalundborg Vandforsyning A/S – Nyt vandværk

Kalundborg Vandforsyning A/S har i 2016 etableret et nyt vandværk og ledningsnet på Sejerø.

Kalundborg Forsyning A/S forsyner borgerne med vand og fjernvarme samt fjerner spildevand i hele Kalundborg Kommune. På et år er der tale om 7 millioner kubikmeter vand, drikkevand og over adevand, der skal sendes ud til borgere og virksomheder i Kalundborg Kommune


Drikkevandet består af grundvand, mens procesvandet til industrien består af overfladevand og renset overfladevand. Spildevandet renses, så belastningen af miljøet bliver mindst mulig, når vandet ledes tilbage til naturen.

I 2015 blev det besluttet at bygge et nyt bæredygtigt vandværk på Sejerø, der ikke belaster miljøet unødigt.
”Vi valgte KommuneKredit som den billigste og mest fleksible partner til at finansiere udvidelse og reparation af vores vandledningsnet i 2016. Lave nansieringsomkostninger bidrager til billig vandforsyning med høj kvalitet,” udtaler Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg Vandforsyning A/S.

Investeringen på Sejerø er kun en af flere investeringer i at sikre vandforsyningen i Kalundborg Kommune. Der vil således også fremover være stor fokus på sikring af vandkvaliteten og håndteringen af spildevand.
”For at sikre en miljøeffektiv rensning af spildevandet i fremtiden vil vi i nær fremtid investere
i en konsolidering af de nuværende renseanlæg til 3 højeffektive anlæg til håndtering af spildevand.”

Finansieringsbehovet i forbindelse med vandværket var på 8 mio. kr., og KommuneKredit har en løbende dialog med Kalundborg Kommune om de samlede finansieringsbehov på området.

Yderligere information

For yderligere information, kontakt Jette Moldrup, udlånschef, jem@kommunekredit.dk

Fakta om projektet

Byggeherre: Kalundborg Vandforsyning A/S

Byggeperiode: 2016

Finansieringsinstitut: KommuneKredit

Lånefinansiering: 8 mio. kr.

Låneprodukt: Individuelt tilpasset variabelt lån med 25 års løbetid