Mulig anvendelse af “in-house”-reglen i udbudsloven

For at skabe klarhed om spørgsmålet om, hvorvidt kommuner og regioner kan tildele KommuneKredit kontrakter vedrørende finansiel leasing uden udbud, har KommuneKredit fået udarbejdet en grundig udbudsretlig vurdering heraf.

 

Konklusionen er, at betingelserne for at kunne anse aftaler om finansiel leasing mellem KommuneKredit og en kommune/region for at være ”inhouse” – og dermed undtaget udbud – er opfyldt. I den forbindelse har KommuneKredit opgjort, at mere end 80 pct. af KommuneKredits aktiviteter udgør lån og leasing til offentlige og offentligt kontrollerede kunder.

 

Læs redegørelsen for den udbudsretlige vurdering her.

null

Helene Vinten

Chefjurist