KommuneKredit deltog den 13. marts 2019 i en høring i Folketingets Transport-, Bygnings-, og Boligudvalg, hvor rammerne for en ny havnelov blev diskuteret.

 

Vi har efter høringen sendt et brev med et kort notat til udvalget og Transportministeriet, hvor vi redegør for mulighederne for KommuneKredit-lån til havne inden for statsstøttereglerne.

 

Dokumenterne er lagt på Folketingets hjemmeside og kan også læses her: