Præcisering af vilkår for indbetalinger - tidspunkt for indbetalinger

tidsfrist
Når låneydelser betales tidligere end forfaldsdatoen, indebærer det øgede omkostninger for KommuneKredit og dermed for fællesskabet. Det skyldes, at vi skal placere det modtagne beløb til negative renter i perioden frem til forfaldsdatoen. For tidlig betaling af låneydelser har det seneste år taget et omfang, så der er tale om et millionbeløb i ekstra omkostninger.

I starten af 2021 præciserer vi derfor teksten i vores betalingsadviseringer, så det fremgår, at frigørelsesdatoen, dvs. den dato, hvor der tidligst kan indbetales, vil være den samme dato som forfaldsdatoen, dvs. den dato, hvor der senest skal betales. Betalinger skal således ske på den angivne dato i betalingsadviseringen, hverken før eller senere.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Udlånsafdeling på tlf. 33 11 15 12 eller via e-mail kunde@kommunekredit.dk.