Den 29. maj kunne KommuneKredit endnu en gang offentliggøre en Green Bond Impact Report. Rapporten belyser de positive miljøeffekter, som er tilvejebragt via de grønne investeringer i hele landet, der bliver finansieret med KommuneKredits grønne obligationer. Rapporteringen er med til at synliggøre den indsats der i disse år gøres i kommuner og regioner over hele landet for at skabe mere grøn omstilling.

 

Projekter for knap 13 milliarder er blevet finansieret med grønne lån fra KommuneKredit de seneste år. Den årlige CO2-besparelse forventes at blive godt 360.000 tons. Det svarer til i omegnen af 240.000 flyrejser til Thailand tur-retur eller det årlige klimaaftryk for ca. 19.000 danskere.

KommuneKredits grønne komite tilser, at de investeringer som finansieres med grønne obligationer har grøn impact.

En stor tak til de eksterne medlemmer af KommuneKredits grønne komité, Adm. direktør Hans-Martin Friis-Møller (Kalundborg Forsyning) og Adm. direktør Carl Hellmers (Fredericia Forsyning), for deres store bidrag til foreningens arbejde med grøn finansiering

 

Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg Forsyning, og Carl Hellmers, direktør i Fredericia Fjernvarme a.m.b.a., eksterne medlemmer af KommuneKredits Grønne Komité.
Du finder den grønne effektrapport på vores hjemmeside

Her kan du også læse mere om de projekter, der er finansieret med grønne lån