Frister for lånoptagelse og rateudbetalinger med udbetaling i 2020

Henvendelse om nye lån skal ske til kunde@kommunekredit.dk

Hvis der skal ske udbetaling på det nye lån, skal det ske jf. fristerne i skemaet nedenfor.

 

*Se i øvrigt deadlines for rateudbetalinger for eksisterende byggekreditter nederst på denne side.

.
Frister
Dokumentation til sagsbehandling
Kommuner og regioner

1. december*

 • Låneformål
 • Kopi af kommunalbestyrelsens eller regionsrådets beslutning om lånoptagelse
 • Kopi af evt. meddelte dispensationer

Kunder med kommunal garanti

16. november*

 • Selskabets navn, adresse og CVR-nr.
 • Selskabets gældende vedtægter inkl. dokumentation for tegningsret, hvis den er delegeret.
 • Dokumentation af hvem der er tegningsberettiget, eks. referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde.
 • Dokumentation af selskabets beslutning om lånoptagelse – f.eks. referat fra et bestyrelsesmøde eller en generalforsamling, jf. selskabets vedtægter.
 • Dokumentation af kommunal/regional beslutning om at stille garanti inkl. dokumentation af kommunens eller regionens sagsbehandling – eks. et referat.
 • En beskrivelse af låneformålet, dvs. hvilke anlæg der skal finansieres.
 • Fulde navne og emailadresser på selskabets reelle ejere til brug for efterfølgende NemID legitimation i henhold til reglerne om hvidvask og terrorfinansiering.
 • Dokumentation for selskabets kontooplysninger, eks. et kontoudskrift.

* For at vi kan udbetale lånet i 2020 er det et krav, at låntagers reelle ejere i forhold til hvidvasklovgivningen er identificerede og legitimerede via NewBanking inden d. 16. november. Er jeres reelle ejere ikke identificerede og legitimerede, er det derfor en god ide at starte processen op allerede nu. Læs mere om processen her: https://www.kommunekredit.dk/laan/kundekendskabsprocedure-2/
Henvendelse om rateudbetaling skal sendes til bog@kommunekredit.dk

 

Sidste frist for rateudbetaling på en etableret byggekredit, som skal ske inden udgangen af 2020, er 22. december.