Ønsker I lån med udbetaling inden slutningen af 2021?

 

Skal I nå at optage lån, der bliver udbetalt inden slutningen af 2021, er det en god idé allerede nu at skrive til os via kunde@kommunekredit.dk, så vi kan komme i gang med at behandle jeres ansøgning.

 

Send ansøgning i tide

For at være sikre på at kunne færdigbehandle jeres ansøgning indenfor tidsfristen, skal vi modtage jeres ansøgning inkl. dokumentation for lånet i god tid inden udgangen af året.

 

For kommuner og regioner er sidste frist for ansøgning den 1. december

Sammen med ansøgningen om lån skal I sende følgende dokumentation:

 • Kort beskrivelse af de projekter som lånet finansierer. Ønsker I at finansiere udgifter til kommunale havne eller færger, skal I kontakte os hurtigst muligt.
 • Kopi af kommunalbestyrelsens eller regionsrådets godkendelse af lånet.
 • Kopi af eventuelle dispensationer.
 • Fulde navne på reelle ejere, jf. reglerne om hvidvask og terrorfinansiering.

 

For garantikunder er sidste frist for ansøgning om lån den 15. november

Sammen med ansøgningen om lån skal I sende følgende dokumentation:

 

 • Selskabets navn, adresse og CVR-nr.
 • Selskabets gældende vedtægter inkl. dokumentation for tegningsret, hvis den er delegeret.
 • Dokumentation for hvem der er tegningsberettiget, fx referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde.
 • Dokumentation for selskabets beslutning om at optage lån – fx referat fra et bestyrelsesmøde eller en generalforsamling, jf. selskabets vedtægter.
 • Dokumentation for kommunens/regionens beslutning om at stille garanti.
 • Kort beskrivelse af hvilke anlæg der skal finansieres med lånet.
 • Fulde navne på selskabets reelle ejer(e). Er der ikke foretaget legitimering over for KommuneKredit jf. reglerne om hvidvask, skal e-mail også oplyses. Reelle ejer(e) skal uploade legitimation senest en uge efter vores samarbejdspartner, NewBanking Identity, sender mail med vejledning til legitimering – læs mere her.

 

Øget fokus på samtidighed mellem udgifter og tidspunkt for optagelse af lån

Vi har på baggrund af dialog med Indenrigsministeriet fokus på at overholde princippet om, at der skal være samtidighed mellem, hvornår en anlægsudgift afholdes og lånefinansieres.

 

I skal derfor være opmærksomme på, at det generelt kræver særlige grunde at etablere lån til finansiering af tidligere års anlægsudgifter, længe efter de er afholdt. En undtagelse er dog konvertering af byggekreditter, da vi antager, at anlægsudgifter, som er midlertidigt finansieret ved træk på en byggekredit, har samtidighed med afholdelse af anlægsudgiften.

 

Få rådgivning og mere information

Har I spørgsmål til optagelse af lån, frister, dokumentation mv., er I velkomne til at ringe til vores kunderådgivere på 33 11 15 12 eller sende en e-mail via kunde@kommunekredit.dk.

 

 

Ønsker I at optage lån? Kontakt os via kunde@kommunekredit.dk eller på telefon 33 11 15 12.

Derfor skal vi kende vores kunder

KommuneKredit skal som andre finansielle virksomheder overholde hvidvasklovgivningen. Formålet er at forebygge, at kriminelle hvidvasker penge eller finansierer terrorhandlinger. For KommuneKredit betyder det, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er.

 

Læs mere her.