Et samlet KommuneKredit

I KommuneKredit har vi i de første 8 måneder af 2018 ombygget vores domicil på Kultorvet 14 og 16. Formålet har været at skabe plads til at samle foreningen i vores egne bygninger. Vi har dermed kunnet opsige og fraflytte lejemålet Kultorvet 11, hvor vores Leasingafdeling har haft kontorer de seneste 10 år.

 

Ombygningen gav mulighed for, at vi i midten af august kunne gennemføre en organisationsændring i KommuneKredit, som skal sikre en ensartet og professionel kundebetjening, en styrket analysekapacitet og en styrkelse af styring og fremdrift af vores udviklingsprojekter.

 


Som kunder vil I først og fremmest blive påvirket af, at vi har sammenlagt de kundevendte aktiviteter i KommuneKredit i én afdeling kaldet Udlån og Leasing med Kundedirektør Christian Jeppesen som chef.

 

Formålet er at fremtidssikre KommuneKredit, så vi altid kan levere den bedst mulige service til vores kunder. Og vi vil også arbejde på at udvide de digitale muligheder for kunderne.

 

I ringer selvfølgelig til de samme medarbejdere hos KommuneKredit som tidligere, og det er vores ambition, at I vil opleve en mere ensartet og professionel service og rådgivning om hele KommuneKredits produktpalette.

 

Med organisationsændringen er vores backoffice for udlån og backoffice for leasing også blevet samlet med vores øvrige backoffice-funktioner i Økonomi- og Risikoafdelingen. Sigtet er igen at sikre en ensartet og professionel oplevelse for alle vores kunder, når de er i kontakt med KommuneKredit.

 

Du er velkommen til at kontakte din kunderådgiver med spørgsmål.

Nye tiltag

Som noget nyt har vi lavet et ejendomsteam i Udlån og Leasing.

 

Kommuner og regioner har de seneste år haft et stigende behov for ejendomsleasing.

 

Der er tale om et specialområde, som kræver særlig viden, og vores ejendomsteam skal være godt klædt på til at kunne bistå kommuner og regioner, når de ønsker finansiering af ejendomme som finansiel leasing.

 

Teamet består af:

 

Bojana D. Berthelsen

 

Lars Brogaard

 

Jens Christian Schmidt