Fotos: Egebjerg Varmeværk

Oliefyrene sendes på pension i fremtidssikret løsning

Udfasningen af oliefyr i de danske hjem har længe været på den politiske dagsorden, men det sker ikke med den planlagte hastighed. Målet er, at alle oliefyr er pensioneret i år 2030. Energistyrelsen forventer, at op mod 10-20.000 danske husstande stadig anvender oliefyr på dette tidspunkt, men i den lille landsby, Egebjerg, er de godt i gang med en grøn omstilling.

I landsbyen Egebjerg er lokale frivillige gået sammen om installationen af et nyt centralvarmeanlæg, der kører på bæredygtigt brændsel i form af lokalproduceret flis. Det nye anlæg erstatter oliefyrene med en grønnere energikilde i størstedelen af landsbyen.

Når et selskab modtager en kommunegaranti, betyder det, at kommunen hæfter som interessent for et givent projekt. Herved kan et projekt få adgang til finansiering i KommuneKredit. KommuneKredit finansierer infrastrukturprojekter med offentlige formål, og finansieringen kan alene stilles til rådighed for kommuner, regioner eller enheder med en såkaldt kommunal garanti.

Varmeanlægget er finansieret via KommuneKredits grønne obligationsprogram. KommuneKredit understøtter den grønne omstilling, bl.a. ved at tilbyde grøn og bæredygtig finansiering til vores kunder. Det er en naturlig opgave at løfte i KommuneKredit. Som den største långiver til infrastruktur med offentlige formål i Danmark, har vi en væsentlig rolle i understøttelsen af samfundsudviklingen.

 

De fleste projekter, vi finansierer, har et grønt eller socialt sigte; f.eks. klima- og kystsikring, offentlig transport, energieffektivisering af offentlige bygninger, ældreboliger, lokale sportshaller, skoler, rådhuse og bæredygtige forsyningsanlæg.

Læs mere om vores lån til selskaber og foreninger med kommunal garanti på: https://www.kommunekredit.dk/laan/laan-til-selskaber/