Danmarks kommuner og regioner understøtter regeringens mål om at være CO2-neutrale i 2050. Det mål skal opnås i et nært samspil mellem region og kommune, borgere, private og offentlige virksomheder. Hos KommuneKredit kan vi se på udviklingen i de grønne udlån, at det kommunale og regionale Danmark er godt i gang med at løfte deres del af ansvaret. På vegne af disse kunder rapporterer KommuneKredit årligt effekten af de grønne tiltag, store som små, der på tværs af hele landet finansieres med vores grønne obligationer.

 

Effektrapporteringen opfylder et krav fra investorer i grønne obligationer, der ønsker sikkerhed for, at deres penge investeres bæredygtigt og grønt. Siden KommuneKredit begyndte at udstede grønne obligationer i 2017, har vi set en kraftigt stigende interesse for grønne investeringer blandt investorer over hele verden. Mange investorer har reserveret midler specifikt til grønne investeringer, og de enkelte tiltag vurderes sågar på deres ’grønhed’ – dvs. hvor stor en effekt det enkelte tiltag har på f.eks. CO2-reduktion og energibesparelse. Rapporteringen har således givet adgang til en bredere investorskare, hvilket understøtter afsætningen af vores obligationer.

 

KommuneKredit beder derfor kunder, hvis lån er klassificeret som grønne i henhold til vores Green Bond Framework, om at indsende effektdata for deres projekt via et skema ved lånets optagelse. Se de samlede effektdata her, og læs den seneste effektrapportering her.

Vil du høre mere om indsamlingen af effektdata, så kontakt:

UDSKIL LÅN TIL GRØNNE FORMÅL

Hvis en kommune f.eks. optager et samlet lån til årets låneramme, hvoraf kun nogle af formålene er grønne, kan der ikke gives et grønt lån. Hele låneformålet skal være grønt for at blive godkendt som en grønt lån. Adskillelse af lån på enkelte projekter er nødvendig for at skelne mellem grønt og ikke grønt. Læs mere om grønne lån her.

KommuneKredit udsteder et grønt certifikat, som en låntager kan bruge til at promovere sin deltagelse i den grønne omstilling. Certifikatet fremsendes til vores kunder, efter at lånet er godkendt i vores grønne komité.

 

null

Tabita Falk Thorsen

Senior Kunderådgiver