KommuneKredit – Sikker og Stabil i en turbulent tid

Situationen omkring COVID-19 er uforudsigelig og skaber usikkerhed på finansmarkederne. Herunder forsøger vi at give svar på, hvad situationen betyder for vores kunder, investorer og KommuneKredit.

 

Hvor står KommuneKredit i alt det her?

KommuneKredits særlige forretningsmodel, hvor fællesskabet (kommuner og regioner) hæfter solidarisk for lokale investeringer med offentligt formål, er grundlæggende sikker og stabil.

 

KommuneKredit har en lav risikotolerance. Det er besluttet i bestyrelsen og godkendt af Erhvervsministeriet som vores tilsynsmyndighed. Vores forretning skal ikke give overskud, men derimod være det sikre og stabile bindeled mellem danske kommuner og regioner på den ene side og internationale investorer på den anden. Det er en forretningsmodel, som for alvor viser sit værd netop i krisetider.

 

KommuneKredit fungerede som en sikker havn under finanskrisen. Med den højest mulige kreditvurdering var vi et fast holdepunkt for lokalsamfundene i Danmark. Mens andre havde svært ved at levere finansiering, kunne KommuneKredit fortsat yde lån til kommuner og regioner på fordelagtige vilkår. Vores drift fungerede godt under hele finanskrisen.

 

Den aktuelle situation omkring COVID-19 har indflydelse på de finansielle markeder, men vi forventer ikke, at situationen påvirker vores mulighed for at servicere kunderne. Hvis markederne lukker helt ned, så sikrer vores likviditetsberedskab, at udlånet kan fortsætte upåvirket i en meget lang periode. Og alle vores medarbejdere kan udføre deres arbejdsopgaver, uanset lokation.

 

Bliver KommuneKredit slet ikke påvirket?

Der er ingen tvivl om, at vi arbejder på højtryk for at stå imod forandringerne, fastholde overblikket og forstå, hvad der sker på markedet. Men vores lave risikotolerance gør, at vi ikke er så sårbare over for finansielle eller kreditmæssige risici. Vores helt særlige forretningsmodel skærmer os mod de voldsomme bevægelser i markedet. Og skulle udviklingen på kreditmarkederne ændre sig yderligere, har vi en høj international kreditvurdering, og det er positivt for vores finansieringsmuligheder.

 

Skal kommuner og regioner være bekymrede for, om de fortsat kan låne penge?

Nej, kommuner og regioner behøver ikke bekymre sig. Vi kom sikkert igennem finanskrisen, og lige nu ser det ud til, at COVID-19-situationen ikke vil påvirke os væsentligt. Vi forventer med andre ord, at vores udlånsforretning fortsat vil være stabil.

 

Hvor robust er KommuneKredits egen forretning – kan I udlåne, selv om situationen bliver værre endnu?

Vi har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre den daglige drift. Uanset hvordan COVID-19-situationen udvikler sig, føler vi os sikre på, at vi fortsat vil kunne servicere vores kunder og opfylde alle vores forpligtelser. Vi er et meget solidt kreditinstitut, og det ligger dybt i vores DNA at kontrollere og minimere risici. Det gør vi hver dag. Vi har fuld kapacitet til at drive vores virksomhed, selv i den nuværende situation.

 

Kan jeg komme i kontakt med KommuneKredit?

Ja, du gør, helt som du plejer. KommuneKredits funktioner er bemandet som normalt, men der kan forekomme længere ekspeditionstider. Du kan kontakte os via telefon og e-mail.