Præcisering af vilkår for indbetalinger - tidspunkt for indbetalinger

KommuneKredit ser et behov for at tydeliggøre i vores byggekreditkontrakt, at der ikke er adgang til at indbetale beløb på en byggekredit, som så efterfølgende kan trækkes igen.

En byggekredit er en mellemfinansiering, der kan optages i henhold til lånebekendtgørelsens § 9, hvorefter et ”byggelån” (som er undtaget kassekreditreglen) kan bruges til at betale de løbende byggeudgifter i forbindelse med et anlægsprojekt. Snarest muligt efter arbejdets afslutning konverteres den samlede saldo trukket på byggekreditten til et langfristet lån. KommuneKredit kan yde en sådan byggekredit, men kan ikke modtage indbetalinger svarende til et bankindskud.

 

I starten af 2021 ændrer vi derfor formuleringen af bestemmelserne om løbetid og indfrielse i nye byggekreditkontrakter, så det fremgår tydeligt, at indbetalinger alene kan ske i særlige tilfælde, hvor kunden har trukket et større beløb på byggekreditten, end hvad de løbende faktiske byggeudgifter beløber sig til.

 

Hvis du har spørgsmål til de beskrevne ændringer, er du velkommen til at kontakte vores Udlånsafdeling på tlf. 33 11 15 12 eller via e-mail kunde@kommunekredit.dk.