I forlængelse af den daværende regerings forsyningsstrategi blev der i foråret 2019 rejst spørgsmål om, hvorvidt affaldsenergianlæg i Danmark agerer på et konkurrencepræget marked, hvor KommuneKredit ikke kan yde lån. For at skabe sikkerhed herom, har KommuneKredit fået udarbejdet en konkurrenceanalyse: Affaldsenergi, Rapport om affaldsforbrænding i Danmark.

 

Konklusionen på analysen er, at danske dedikerede affaldsenergianlæg kun i begrænset omfang konkurrerer med infrastrukturer af samme type eller infrastrukturer af anden type. Anlæggene opererer altså ikke i direkte konkurrence. Vi vil fortsætte med at yde lån til sådanne anlæg, så længe det er inden for de reguleringsmæssige rammer.

 

Læs den fulde rapport her: Affaldsenergi, Rapport om affaldsforbrænding i Danmark

Hvis du vil vide mere om KommuneKredits finansieringsmuligheder, så kontakt vores udlånsafdeling.

FAKTABOKS

Kommuners og regioners låntagning og garantistillelse er stramt reguleret af Folketinget og Social- og Indenrigsministeriet. KommuneKredit vurderer i forbindelse med de konkrete låneanmodninger, både om det på et kommunalretligt grundlag er et låneberettiget formål, og om udlånet er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

 

Når der er tale om udlån til andre enheder end offentlige myndigheder, indgår det i statsstøttevurderingen, at udlånet sker efter anmodning fra en kommune eller region, og at provenuet skal anvendes til en offentlig opgave. Derudover skal vi bl.a. vurdere, om låneformålet udgør økonomisk aktivitet, og om der i givet fald er reel konkurrence på området, således at udlånet kan true med at fordreje konkurrencen. Er det tilfældet, kan KommuneKredit ikke yde lånet.