Politik for KommuneKredits tilbagekøb af obligationer

KommuneKredit er en hyppig udsteder på de internationale kapitalmarkeder og er fokuseret på at udvikle og opretholde langsigtede relationer med sine investorer.

 

KommuneKredit administrerer aktivt sammensætningen af ​​sin balance og forfaldsprofilen for udstedte obligationer for at styre sin likviditetsposition. Med henblik herpå udfører KommuneKredit tilbagekøb af obligationer inklusiv obligationer, hvor et tovejsmarked ikke vedligeholdes eller er let tilgængeligt, hvilket KommuneKredit betragter som en service for investorerne.

 

I overensstemmelse med disse mål, vil KommuneKredit overveje, efter eget skøn, og efter at være blevet kontaktet af en markedsdeltager med en interesse i at sælge, at tilbagekøbe alle eller dele af enhver udestående obligation. KommuneKredit vil tage forskellige faktorer i betragtning, inden det besluttes om et tilbagekøb skal foretages, herunder, men ikke begrænset til, pris, forfaldsdato, valuta, størrelse og andre interne overvejelser.

 

I de senere år har tilbagekøbstransaktioner også inkluderet Switch- og Tender-tilbud på obligationer med kortere løbetid, hvilket giver KommuneKredit bedre mulighed for at styre forfaldsprofilen for sin samlede finansiering. Samtidig gives investorerne mulighed for at tilgå nyudstedte obligationer med længere løbetid.

 

Som en fast politik annullerer KommuneKredit ikke tilbagekøbte obligationer.

 

Tilbagekøb af gældspapirer offentliggøres på KommuneKredits websted efter afslutningen af ​​hver tilbagekøbstransaktion.

Completed Buybacks

Settlement Date
ISIN
Bond Issue
Currency
Nominal Amount
Price

20/11/2020
XS1572146915
Zero Coupon Notes March 2027
MXN
280,000,000
68.80

16/12/2020
XS1585416537
MXN notes due April 2027
MXN
299,000,000
68.98

22/12/2020
XS160257723
MXN Notes due May 2027
MXN
305,000,000
68.77

08/06/2021
XS1572146915
Zero Coupon Notes March 2027
MXN
158,000,000
67.25

29/06/2021
XS1585416537
MXN Notes due 19 April 2027
MXN
225,000,000
64.90

15/07/2021
XS1602577253
MXN Notes due 18 May 2027
MXN
143,000,000
64.40

16/08/2021
XS1651859271
MXN Notes due 17 August 2027
MXN
140,000,000
64.15

 

Sidst opdateret: 16. august 2021