Politik for KommuneKredits tilbagekøb af obligationer

KommuneKredit er en hyppig udsteder på de internationale kapitalmarkeder og er fokuseret på at udvikle og opretholde langsigtede relationer med sine investorer.

 

KommuneKredit administrerer aktivt sammensætningen af ​​sin balance og forfaldsprofilen for udstedte obligationer for at styre sin likviditetsposition. Med henblik herpå udfører KommuneKredit tilbagekøb af obligationer inklusiv obligationer, hvor et tovejsmarked ikke vedligeholdes eller er let tilgængeligt, hvilket KommuneKredit betragter som en service for investorerne.

 

I overensstemmelse med disse mål, vil KommuneKredit overveje, efter eget skøn, og efter at være blevet kontaktet af en markedsdeltager med en interesse i at sælge, at tilbagekøbe alle eller dele af enhver udestående obligation. KommuneKredit vil tage forskellige faktorer i betragtning, inden det besluttes om et tilbagekøb skal foretages, herunder, men ikke begrænset til, pris, forfaldsdato, valuta, størrelse og andre interne overvejelser.

 

I de senere år har tilbagekøbstransaktioner også inkluderet Switch- og Tender-tilbud på obligationer med kortere løbetid, hvilket giver KommuneKredit bedre mulighed for at styre forfaldsprofilen for sin samlede finansiering. Samtidig gives investorerne mulighed for at tilgå nyudstedte obligationer med længere løbetid.

 

Som en fast politik annullerer KommuneKredit ikke tilbagekøbte obligationer.

 

Tilbagekøb af gældspapirer offentliggøres på KommuneKredits websted efter afslutningen af ​​hver tilbagekøbstransaktion.

Completed Buybacks

Settlement Date
ISIN
Bond Issue
Currency
Nominal Amount
Price

16/11/2017
XS0875753658
USD 1.125% Mar 2018
USD
67,136,000
100.00

16/11/2017
XS1166418878
USD 1.125% Jan 2018
USD
157,063,000
100.00

10/01/2018
XS0890286635
USD FRN due Feb 2018
USD
299,000,000
100.08

10/01/2018
XS0875753658
USD 1.125% Mar 2018
USD
127,900,000
100.03

10/01/2018
XS1279561465
USD 1.25% Aug 2018
USD
232,520,000
99.78

26/04/2018
XS1811184156
GBP 1.375% Dec 2018
GBP
147,124,000
100.32

11/06/2018
XS1279561465
USD 1.25% Aug 2018
USD
64,500,000
99.86

11/06/2018
XS1344519472
USD 1.5% Jan 2019
USD
190,987,000
99.52

14/03/2019
XS1480722567
USD 1.125% Aug 2019
USD
273,010,000
99.39

14/03/2019
XS1547364098
USD 1.75% Jan 2020
USD
176,752,000
99.36

30/01/2020
XS1627551457
USD 1.625% June 2020
USD
52,000,000
100.01

08/06/2020
XS1747148358
USD 2.25% Jan 2021
USD
55,210,000
101.136

08/06/2020
XS1422951993
USD 1.625% Jun 2021
USD
135,977,000
101.258

20/11/2020
XS1572146915
Zero Coupon Notes March 2027
MXN
280,000,000
68.80

16/12/2020
XS1585416537
MXN notes due April 2027
MXN
299,000,000
68.98

22/12/2020
XS160257723
MXN Notes due May 2027
MXN
305,000,000
68.77

29/06/2021
XS1585416537
MXN Notes due 19 April 2027
MXN
225,000,000
64.90

15/07/2021
XS1602577253
MXN Notes due 18 May 2027
MXN
143,000,000
64.40

 

Sidst opdateret: 12. juli 2021