Prospekter og Informationsmaterialer

KommuneKredit har for tiden ikke nogen udestående obligationsudstedelser med særlige vilkår.

Du kan se vores aktuelle almindelige obligationer med fast og variabel rente under Obligationsserier.