Funding Program 2020

I 2020 forventer KommuneKredit at udstede ca. 30 mia. kr. (4 mia. euro) langfristet funding med løbetider over et år. Fundingbudgettet svarer til fundingvolumen tilvejebragt i 2019.

 

Det er KommuneKredits strategi at styrke vores tilstedeværelse som en grøn og bæredygtig obligationsudsteder. Vi har udstedt grønne obligationer siden 2017 og forventer stabil tilgang i vores portefølje af grønne lån således, at der kan udstedes en ny en grøn obligation i 2020.

 

Vores generelle fundingstrategi er fortsat at sprede obligationsudstedelserne på forskellige markeder for at sikre adgang til funding og  en bred og veldiversificeret investorbase. Fundingstrategien er fortsat fokuseret på strategiske kernemarkeder for benchmarks i EUR, USD og DKK.

 

KommuneKredit vil igen i 2020 aktivt styre fundingens forfaldsprofil gennem tilbagekøb i eksisterende obligationer og gennem udstedelse af relativt langfristet funding i forhold til tidligere år.

 

 

 

For yderligere information:

 

Jette Moldrup

Finansdirektør

33 69 76 17

JEM@kommunekredit.dk

 

Eske Hansen

Chief Funding & IR Manager

33 69 76 07

EHA@kommunekredit.dk