Funding Program 2021

I 2021 forventer KommuneKredit at udstede ca. 36 mia. kr. (5 mia. euro) langfristet funding med løbetider over et år. Fundingbudgettet er lidt højere end de realiserede fundingbeløb i 2020.

 

Det er KommuneKredits strategi at styrke vores tilstedeværelse som en grøn og bæredygtig obligationsudsteder. Vi har udstedt grønne obligationer siden 2017 og forventer stabil tilgang i vores portefølje af grønne lån, således at der kan udstedes mindst en ny grøn benchmark obligation i 2021.

 

Vores generelle fundingstrategi er fortsat at sprede obligationsudstedelserne på forskellige markeder for at sikre adgang til funding og en bred og veldiversificeret investorbase. Fundingstrategien er fortsat fokuseret på strategiske kernemarkeder for benchmarks i EUR, USD og DKK.

 

KommuneKredit vil igen i 2021 aktivt styre fundingens forfaldsprofil og forventer at have fundingbehov i både mellemlange og lange løbetider.

 

I 2020 har KommuneKredit udstedt benchmarks i EUR, USD og DKK samt suppleret med private placements og tap issues i forskellige valutaer. Den langfristede funding er udstedt i forskellige løbetider fra 4 og 25 år.

For yderligere information: