Vores kreditvurdering
–  er på niveau med den danske stat

Vores kreditvurdering

–  er på niveau med den danske stat
KommuneKredit er det sikre og stabile bindeled mellem danske kommuner og regioner samt nationale og internationale investorer.

 

I dag er alle kommuner og regioner i Danmark medlemmer af foreningen KommuneKredit. De hæfter solidarisk for vores forpligtelser, og sammen med vores meget sikre forretningsmodel giver det KommuneKredit den højest mulige kreditvurdering hos de internationale ratingbureauer Moody’s Investor Service (Aaa) og Standard & Poor’s (AAA). Det er på niveau med kreditvurderingen af den danske stat.

 

Ratingbureauerne baserer deres vurderinger på:

▪ stærk kapitalisering
▪ meget kreditværdige låntagere og aktiver af høj kvalitet
▪ meget stærk markedsposition
▪ vores medlemmers solidariske hæftelse.

 

Fortællinger fra vores kunder