Høringssvar af 5. oktober 2018

KommuneKredit har den 5. oktober afgivet høringssvar vedr. Høring over lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning – udmøntning af energiaftalen.

 

Læs høringssvaret her.

 

Spørgsmål til høringssvaret kan sendes til administrerende direktør Jens Lundager på dir@kommunekredit.dk