[rev_slider alias=”landing-faktaark”]

SAMMEN ER VI STÆRKE

KommuneKredit er kommuner og regioners kreditforening.

KommuneKredit blev oprettet i 1899. Behovet opstod, fordi kommunerne blev pålagt opgaver, som gav et investeringsbehov, eksempelvis skolevæsenet og socialområdet.
KommuneKredit betyder stordriftsfordele for medlemmerne, som kan optage lån og få professionel, uvildig rådgivning om relevant regulering og finansiering.

KommuneKredit skal ikke give overskud og låner ud på lige vilkår for alle låntagere, uanset postnummer. 

KommuneKredit bygger på den gode danske model, at når vi går sammen i en forening og hæfter solidarisk, så er fællesskabet stærkere. KommuneKredit har aldrig tabt en krone på udlån.

Erhvervsministeriet er tilsynsmyndighed for KommuneKredit.

SAMFUNDSANSVAR

KommuneKredit skaber større økonomisk råderum for de danske lokalsamfund og er dermed med til at skabe velfærd og vækst i hele Danmark. Foreningen understøtter eksempelvis grøn omstilling lokalt, bl.a. gennem finansiering af energi renoveringsprojekter, klimasikring og grøn energi.

KommuneKredit udsteder grønne obligationer. Provenuet fra salget er øremærket til miljø- og klimarelaterede investeringer i de danske lokalsamfund.

 • null

  Kommuner og regioners kreditforening

 • null

  Medlemmerne hæfter solidarisk

 • null

  Omkostningseffektive lån

 • null

  Lokale offentlige formål

 • null

  Lokal udvikling og vækst

CASE

Karise Vandværk A.m.b.a. i Faxe Kommune bygger nyt vandværk. Det nye værk – som afløser et gammelt værk fra 1938 – etableres med to parallelle produktionsanlæg for at sikre en høj grad af forsyningssikkerhed. Nye ståltanke sikrer, at risikoen for forurening af drikkevandet mindskes betydeligt, ligesom værket lever op til de nyeste krav om hygiejne.

Anlægget finansieres i opførelsesfa-sen med en byggekredit, som kon-verteres til et fast forrentet lån, når byggeriet er færdigt.

Det har ikke været muligt for selskabet at få tilbud på den fulde finansiering af værket fra andre end KommuneKredit.

FINANSIERING

VERDEN INVESTERER I DANSK VELFÆRD
KommuneKredit har en høj international kreditvurdering. Den høje kreditværdighed sikrer, at KommuneKredits værdipapirer kan sælges til skarpe priser nationalt såvel som internationalt til gavn for det lokale Danmark. Investorer er bl.a. centralbanker, pensionskasser og banker.

SOLIDARISK HÆFTELSE

KommuneKredits medlemmer er samtlige kommuner og regioner og repræsenterer derved den samlede danske befolkning. Medlemmerne hæfter solidarisk for alle KommuneKredits forpligtelser. Det er medlemmernes musketered – én for alle og alle for én.

KOMMUNEKREDIT ER BINDELED

KommuneKredit er et sikkert og stabilt bindeled mellem udlån lokalt og finansiering globalt.

FINANSIERING AF UDLÅN

KommuneKredits udlån finansieres ved udstedelse af værdipapirer på de dan-
ske og internationale kapitalmarkeder.
null

UDLÅN

SIKKER OG STABIL FINANSIERING
KommuneKredit finansierer projekter, som er besluttet via demokratiske processer. Det betyder konkret, at Folketinget eller ministeren skal have givet mulighed for at låne til formålet, og at der lokalt eller regionalt skal være demokratisk opbakning til investeringen.

CASE: NY SPORTSHAL

 • null

  Byrådet vedtager etablering af sportshal

 • null

  Låntager kontakter KommuneKredit med forespørgsel om lån

 • null

  Ansøgning om lån behandles

 • null

  Rådgivning og valg af lån

 • null

  Etablering af lån

PUNKT 3: ANSØGNING OM LÅN BEHANDLES

Er kunden låneberettiget ?

Kommune

Region

Kommunalt fællesskab

Enheder med kommunegaranti

Er det et låneberettiget formål ?

EU ’s statsstøtteregler

Reglerne for kommunal og regional låntagning

Relevant sektorlovgivning

Vil du vide mere ?

Hent faktaark

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os
på telefon 33 11 15 12 eller via email til kk@kommunekredit.dk
for at høre mere.