Rapport for Samfundsansvar

KommuneKredit offentliggør årligt en rapport for samfundsansvar. Samfundsansvarsrapporten redegør for aktiviteter, fokusområder og mål for området. Rapporten indeholder også en række investorvendte ESG-data (Environmental, Social & Governance data).

Politik for Samfundsansvar

KommuneKredits mission er at skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger. Med en særskilt politik for samfundsansvar ønsker KommuneKredit at tydeliggøre de overordnede principper for virksomhedens arbejde med samfundsansvar.

Adfærdskodeks

Adfærdskodekset indeholder retningslinjer for, hvordan vi opfører os over for hinanden internt i KommuneKredit samt eksternt i forhold til vores samarbejdspartnere. Hensigten med kodekset er at understøtte et godt arbejdsmiljø såvel som en professionel forretningsadfærd, som er passende for en moderne og veldrevet virksomhed.
Kodekset er retningsgivende for beslutninger og procedurer. Det indeholder en række principper frem for et fuldt regelsæt. Medarbejdere, som er usikre på, hvordan de bør agere i en given situation, kan søge yderligere vejledning i eksempelvis interne politikker, retningslinjer og forretningsgange eller hos den nærmeste leder. Der henvises flere steder i kodekset til denne type dokumenter.
Adfærdskodekset afspejler KommuneKredits værdier – Kompetent, Løsningsorienteret, Ansvarlig og Rummelig (KLAR). Værdierne understøtter foreningens mission og vision.

Forankring

KommuneKredit vægter sit samfundsansvar højt. Vi er sat i verden for at skabe økonomisk råderum for de danske lokalsamfund på tværs af postnumre, og det vil vi gerne gøre så bæredygtigt og ansvarligt som muligt.
KommuneKredit offentliggør årligt en Rapport for Samfundsansvar, samt en oversigt over ESG-data.

KommuneKredit og Samfundsansvar

KommuneKredit vægter sit samfundsansvar højt. Vi er sat i verden for at skabe økonomisk råderum for de danske lokalsamfund på tværs af postnumre, og det vil vi gerne gøre så bæredygtigt og ansvarligt som muligt.
KommuneKredit offentliggør årligt en Rapport for Samfundsansvar, samt en oversigt over ESG-data.