Politik for KommuneKredits tilbagekøb af obligationer

Politik for KommuneKredits tilbagekøb af obligationer

KommuneKredit udsteder obligationer på de danske og internationale kapitalmarkeder, og vi er fokuseret på at udvikle og vedligeholde stærke og vedvarende relationer til vore investorer.

KommuneKredit tilbyder løbende nye obligationer til markedet i forskellige valutaer og løbetider. Tilsvarende kan KommuneKredit, på egen foranledning, tilbyde at tilbagekøbe hele eller dele af en eller flere allerede udstedte obligationer.

Nye udstedelser og tilbagekøb gennemføres i samarbejde med danske og internationale finansielle institutioner eller brokers.

Det er en generel politik, at KommuneKredit ikke annullerer tilbagekøbte obligationer.

Tilbagekøbte obligationer offentliggøres efterfølgende på KommuneKredits hjemmeside når transaktionen er indgået.

Markedsinformation 17. juni 2019

Efter længere tids stilhed om Brexit har markedet igen rettet opmærksomheden mod London. Premierminister Theresa May har i fredags meddelt, at hun træder tilbage den 7. juni. Hun fortsætter indtil det konservative parti har valgt en ny formand, der bliver den nye premierminister.