Funding Program

Funding Program 2020 I 2020 forventer KommuneKredit at udstede ca. 30 mia. kr. (4 mia. euro) langfristet funding med løbetider over et år. Fundingbudgettet svarer til fundingvolumen tilvejebragt i 2019.   Det er KommuneKredits strategi at styrke vores tilstedeværelse som en grøn og bæredygtig obligationsudsteder. Vi har udstedt grønne obligationer siden 2017 og forventer stabil…

Børsmeddelelser

Børsmeddelelser 20200415 Fondsbørsmeddelelse Ydelsesrækker11 KiB 20200415 Fondsbørsmeddelelse Ekstraordinære Indfrielser9 KiB 20200407 Fondsbørsmeddelelse Ekstraordinære Indfrielser9 KiB 20200331 Fondsbørsmeddelelse Ekstraordinære Indfrielser9 KiB 20200324 Fondsbørsmeddelelse Ekstraordinære Indfrielser9 KiB 20200324 Fondsbørsmeddelelse Debitormassens Sammensætning10 KiB 20200319 Fondsbørsmeddelelse Offentliggørelse Årsrapport 20198 KiB 20200318 Fondsbørsmeddelelse Ekstraordinære Indfrielser9 KiB 20200312 Fondsbørsmeddelelse Ændring Af Datoer I Finanskalender 20206 KiB 20200306 Udtrækningsmeddelelse9 KiB 20200303 Fondsbørsmeddelelse…

Politik for KommuneKredits tilbagekøb af obligationer

Politik for KommuneKredits tilbagekøb af obligationer

KommuneKredit udsteder obligationer på de danske og internationale kapitalmarkeder, og vi er fokuseret på at udvikle og vedligeholde stærke og vedvarende relationer til vore investorer.

KommuneKredit tilbyder løbende nye obligationer til markedet i forskellige valutaer og løbetider. Tilsvarende kan KommuneKredit, på egen foranledning, tilbyde at tilbagekøbe hele eller dele af en eller flere allerede udstedte obligationer.

Nye udstedelser og tilbagekøb gennemføres i samarbejde med danske og internationale finansielle institutioner eller brokers.

Det er en generel politik, at KommuneKredit ikke annullerer tilbagekøbte obligationer.

Tilbagekøbte obligationer offentliggøres efterfølgende på KommuneKredits hjemmeside når transaktionen er indgået.