• RSS
Om KommuneKredit Hvem er vi

Hvem er vi ?


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er derfor alene til for sine kunders skyld.

KommuneKredits mission:

 

KommuneKredit skal skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger.

KommuneKredits vision:

 

 

  • Vi vil altid være det bedste finansieringsvalg for vores kunder, uanset de givne rammer.
  • Vi vil være tidssvarende, effektive og involverende med fokus på høj kvalitet, sikkerhed og stabilitet.

KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, der har lån eller garanterer eller hæfter for lån. Medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner er for tiden medlemmer af KommuneKredit.

Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har 9 medlemmer, hvoraf 6 vælges af kommunerne og 2 vælges af regionerne. Desuden vælges et medlem, der er uafhængig af foreningen og med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer.

KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af obligationer på det danske og udenlandske obligationsmarked.

KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody's Investors Service og Standard and Poor's. KommuneKredit er for den langfristede gæld kreditvurderet til Aaa/AAA og P-1/A-1+ for den kortfristede gæld, hvilket er den samme vurdering som den danske stat har fået.

KommuneKredit yder leasing gennem KommuneLeasing, som er en division (afdeling) i KommuneKredit.
KommuneKredit er en moderne serviceorganisation baseret på engagerede medarbejdere og moderne teknologi.

KommuneKredits grundlæggende værdier er:

 

  • Kunden i centrum
  • Kvalitet i arbejdet
  • Uddelegering og ansvar
  • Trivsel og godt arbejdsmiljø
  • Åbenhed og godt samarbejde

Få mere information hos Direktionen
   KommuneLeasing

KommuneLeasing er som en del af KommuneKredit kommunernes og regionernes eget leasingselskab og største leverandør af leasingaftaler til kommuner og regioner. 


Læs mere her

 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762