• RSS
Investor Hvem er vi

Hvem er vi ?


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes eget finansieringsselskab og er derfor alene til for sine kunders skyld.

KommuneKredit har som mission at opfylde den kommunale sektors behov for finansiering og tilknyttede serviceydelser. KommuneKredit bidrager herved til at skabe større økonomisk råderum for det danske samfund.

KommuneKredits vision er:
  • at være den absolut førende leverandør af finansiering til den kommunale sektor
  • at være anerkendt som en professionel og troværdig rådgiver og samarbejdspartner
  • at være en attraktiv udviklingsorienteret virksomhed med effektive processer og høj kvalitet, hvor resultaterne skabes af engagerede og kompetente medarbejdere
KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, der har lån eller garanterer eller hæfter for lån. Medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner er for tiden medlemmer af KommuneKredit.

Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har 9 medlemmer, hvoraf 6 vælges af kommunerne, 2 vælges af regionerne og bestyrelsen vælger et medlem, som skal være uafhængigt og have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer.

KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af obligationer på det danske og udenlandske obligationsmarked.

KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody's Investors Service og Standard and Poor's. KommuneKredit er for den langfristede gæld kreditvurderet til Aaa/AAA og P-1/A-1+ for den kortfristede gæld, hvilket er den samme vurdering som den danske stat har fået.
 
KommuneKredit yder leasing gennem KommuneLeasing, som er en division (afdeling) i KommuneKredit.

KommuneKredit er en moderne serviceorganisation baseret på engagerede medarbejdere og moderne teknologi.

KommuneKredits grundlæggende værdier er:
  • Kunden i centrum
  • Trivsel og godt arbejdsmiljø
  • Kvalitet i arbejdet
  • Åbenhed og godt samarbejde
  • Uddelegering og ansvar

Få mere information hos Direktionen
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762
 

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3311 1512
Telefax: +45 3391 1521
 


www.kommunekredit.dk
 
e-mail: kk@kommunekredit.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001265762